Ważniejsze realizacje prac projektowych:

– sieć kablowa SN 15kV o długości 7500m z dwoma węzłami rozdzielnymi PZ15kV/15kV – zasilenie podstacji trakcyjnych STT-1 (ul.Sikorskiego) oraz STT-2 (ul.Obiegowa)

– sieć kablowa SN 15kV o dł. 7000m od GPZ Ostróda do PZ Wałdowo z dwoma węzłami rozdzielczymi PZ 15kV /15kV – zasilanie min. stadionu w Ostródzie

–  linia napowietrzna SN 15kV w układzie pionowym w systemie PAS – na odcinku ok.2000m + oświetlenie ulicy Kolejowej w Przasnyszu

– sieć kablowa SN 15kV, kontenerowa stacja transformatorowa , oraz sieć kablowa nN 0,4kV–zasilanie budynków wielorodzinnych w Olsztynie ul.Bartąska/Stawigudzka.

 – modernizacja linii napowietrznej SN 15kV polegająca na budowie nowej linii na żerdziach drewnianych w systemie PAS na odcinku ok.3,5km relacji Lidzbark Warmiński-Bisztynek – etap I

 – modernizacja linii napowietrznej SN 15kV polegająca na budowie nowej linii na żerdziach drewnianych w systemie PAS na odcinku ok.3,5km relacji Lidzbark Warmiński-Bisztynek – etap II i III – ok 10km 

– demontaż stacji transformatorowej przy ul. Okopowej w Olsztynie. Budowa sieci kablowej SN i nowej kontenerowej stacji transformatorowej. Wykonanie zasilania amfiteatru przy ul.Okopowej/Zamkowej oraz budowa powiązań z istniejącą siecią nN zasilaną dotychczas ze zdemontowanej stacji.

– przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, budowa nowej sieci kablowej SN 15kV z dwoma stacjami transformatorowymi (kontenerowa i kompaktowa) oraz sieci kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia basenu w Dobrym Mieście oraz zabudowy jednorodzinnej przy ul.Garnizonowej.

– budowa złącza rozdzielczego SN 15kV, siać kablowa SN 15kV, słupowa stacja transformatorowa i sieć nN w celu zasilenia zabudowy jednorodzinnej w Łupstychu gm. Gietrzwałd.

– projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia parku przy Jeziorze Małym w Szczytnie, oświetlenie parkingów

– projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia parku przy Jeziorze Dużym w Szczytnie, oświetlenie parkingów

– linia napowietrzna SN 15kV relacji Wiśniewo gm. Iława – Zajączki gm.Ostróda  z pośrednim pomiarem energii elektrycznej (na napięciu 15kV)

– przebudowa dwóch odcinków linii napowietrznej SN 15kV na kablowe Iława Babięty

–  instalacje elektryczne oraz teletechniczne w budynku szkoły w Makowie Mazowieckim

– instalacje elektryczne oraz teletechniczne w budynku szkoły w M. Jeziorany

–  instalacje elektryczne w budynku zamieszkania zbiorowego w Zalesiu gm.Barczewo

– instalacja elektryczna hali widowiskowo-sportowej w Marcinkowie gm.Purda

– instalacja elektryczna budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Olsztyn ul.Pszczółki Mai

– instalacja elektryczna budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, Szczęsne gm.Purda