Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o.o. w Olsztynie w swojej ofercie świadczy usługi w zakresie:

  • Projektowanie sieci elektroenergetycznych (napowietrznych, kablowych, napowietrzno-kablowych), stacji transformatorowych (słupowych, kontenerowych, kompaktowych), PZ oraz rozdzielni SN/nn
  • Projektowanie instalacji elektrycznych i odgromowych
  • Nadzory budowlane (w zakresie budownictwa elektroenergetycznego)
  • Kosztorysowanie
  • Pomiary elektryczne

Dzięki ścisłej współpracy z firmami wykonawczymi nasze przedsiębiorstwo jest w stanie zapewnić kompleksową realizację powierzonego nam zadania (dokumentacja projektowa oraz wykonawstwo).