Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o.o. w Olsztynie powstało 1 stycznia 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163588.

Od początku swojej działalności nasze przedsiębiorstwo koncentruje się na profesjonalnej i kompleksowej realizacji zadań projektowych w obszarze budownictwa elektroenergetycznego (od momentu przyjęcia zlecenia, aż do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę). Nie jest to jednak jedyny obszar działań naszej firmy. W swojej ofercie proponujemy także realizacje projektów instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Gwarancją jakości wykonywanych przez nas zadań jest wykwalifikowany zespół projektowy w skład, którego wchodzą projektanci posiadający odpowiednie uprawnienia.

Nasze przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z architektonicznymi biurami projektowymi, a także z firmami świadczącymi usługi w zakresie wykonawstwa w branży elektroenergetycznej.