PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH
„SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. w Olsztynie

10-802 Olsztyn, ul. Rolna 241

NIP 739-000-23-11

Pracownie projektowe:

10-274 Olsztyn ul. Jagiellońska 50 (p.6, 7)

tel(fax) (089) 527 26 46, tel.kom. 600 218 478

e-mail: biuro@siecioprojekt.pl